Scott Pilgrim Volume 5: Scott Pilgrim vs The Universe

Scott Pilgrim Vs. the Universe - Bryan Lee O'Malley I love Scott Pilgrim. I don't want the next book to be the last.